GO CARD MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMI GENEL KULLANIM ŞARTLARI


1. Mülkiyeti İPRA ENERJİ’ye ait olan GO CARD Müşteri Sadakat Programı; üyelerine her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/harcama, hediye çekine hak kazanma, indirim imkanları, İPRA ENERJİ ile yapılacak aktivitelere katılma gibi İPRA ENERJİ ve/veya diğer iş ortakları tarafından belirlenecek olan çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.


2. Kart hamili, kart başvuru formunu imzalamasa veya geçerli bir imza atmasa dahi kartın ilk kullanımı ile İPRA ENERJİ GO CARD Müşteri Sadakat Programı şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.


3. Başvuru formunu doldurarak programa katılanlar 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Aksi halde bu kişiler puan kazansalar dahi puanlarını kullanamayacaklardır.


4. Kart hamili, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte GO CARD Müşteri Sadakat Programı kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler de dahil tüm verilerin, üyeliği boyunca ve üyeliği sona erdikten sonra dahi, İPRA ENERJİ, İPRA ENERJİ’nin grup şirketleri ve/veya İPRA ENERJİ’nin belirleyeceği programın parçası olan veya programa destek sağlayan perakende kuruluşlar ve/veya üçüncü kişiler tarafından işlenmesine ve paylaşılmasına, genel ve özel kampanyalar ve benzeri pazarlama ve sair ticari ve diğer faaliyetler için kullanılmasına ve kendisine SMS, internet, mektup, telefon ve sair kanallar aracılığı ile erişilmesine açık rızası ile muvafakat ettiğini, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan İPRA ENERJİ’nin ve/veya söz konusu perakende kuruluşlarının sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.


5. GO CARD, yalnızca Müşteri Sadakat Programı’na üye GO istasyonlarından araçla birlikte yapılan yakıt alımlarında kullanılabilir.


6. Kart hamili, GO CARD ile puan kazanmak için aracın deposuna yakıt doldurtmadan önce kartını istasyondaki Yakıt Satış Görevlisi’ne göstererek işlemi başlattırmalıdır. Böylece satın alınan yakıt karşılığında kazanılan puanlar karta aktarılır veya geçerli indirim oranından yararlanılabilir.


7. Kart hamili, yakıt alımları ile kartında biriktirmiş olduğu puanlara karşılık gelen hediye yakıtını almak için yakıt dolumu öncesinde kartını Yakıt Satış Görevlisi'ne teslim ederek hediye talebini iletmelidir.


8. GO CARD kişiye özel olup karttaki haklar üçüncü şahıslara devredilemez. GO CARD ile sunulan faydalar ancak GO CARD ile birlikte kullanılması halinde geçerlidir.


9. Zorunlu alanların form üzerinde doldurulmaması durumunda PUAN HARCAMA işlemine izin verilmeyecektir. Eksik bilgilerin tamamlanması için 444 86 46 numaralı Müşteri Danışma Hattı kullanılabilir.


10. Bu kartın kullanım koşulları, sağladığı avantajlar ve kartın süresi İPRA ENERJİ tarafından belirlenmektedir. İPRA ENERJİ dilediği takdirde ve zamanda, bu kullanım koşullarını kart hamiline önceden herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın değiştirebilir, kartın kullanımını durdurabilir, kaldırabilir, tamamen iptal edebilir ve/veya kartın iadesini talep edebilir. Kartın süresi dolduğunda ve/veya kartın uygulamasına her ne sebeple olursa olsun son verilmesi halinde, kart geçerliliğini yitirecek ve kartta biriken puanlar ve kart hamiline kazandırılan haklar silinecektir.


11. İPRA ENERJİ son 1 yıl içinde hiçbir işlem yapılmamış kartları önceden haber vermeksizin iptal edebilir ve bu kartlara ait puanları silebilir. İPRA ENERJİ kazanım tarihinden itibaren 2 yıl içinde kullanılmayan puanları silebilir. Kart hamili bu şartları kabul eder.


12. Kartın bir gün içinde kazanabileceği en yüksek puan miktarı, aynı veya farklı istasyondaki işlem sayısı, işlem üst limiti daha önce İPRA ENERJİ tarafından belirlenebilecek ve bu şartlar değiştirilebilecektir. Programın suistimalinin tespiti halinde puan kazanma veya indirim yapılmayacak, kazanılmış ve/veya kullanılmış puan ve indirimler iade alınacaktır.


13. GO CARD’ın kullanımından ve saklanmasından kart hamili sorumludur. Kart hamili, kartın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde, durumu İPRA ENERJİ’ye gecikmeksizin 444 86 46 numaralı Müşteri Danışma Hattı’nı arayarak bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur. İPRA ENERJİ, kart hamilinden kaynaklanan sebeplerle kartın değiştirilmesi gerekliliği durumunda, kart hamilinden yenileme bedeli talep edebilir.


14. Kartın kaybolması durumunda kart hamili 444 86 46 numaralı Müşteri Danışma Hattı’nı arayarak, eski kartında birikmiş olan puanların yeni kartına yüklenmesini talep edebilecektir.


15. Kart hamili, eski kartındaki puanları yeni kartına, ancak yeni kart başvuru formunda belirttiği bilgilerin doğru ve eski kart başvuru formundaki bilgilerle aynı olmasının tespiti halinde yükletebilir.


16. Kartın üçüncü şahıslar tarafından ve/veya üye tarafından herhangi bir surette kötüye kullanılması halinde, İPRA ENERJİ kartı iptal etme ve üyelikten doğan tüm hakları (birikmiş puanlar da dahil olmak üzere) geri alma hakkına sahiptir.


17. Kart başvurusunda bulunulması, İPRA ENERJİ’ye başvuruyu kabul etme yükümlülüğü getirmez.


18. Uyuşmazlık halinde İPRA ENERJİ’nin ticari defterleri ve kayıtları kesin delil oluşturur; ayrıca uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


19. GO CARD Müşteri Sadakat Programı’nın parçası olan veya programa destek sağlayan perakende kuruluşlarda kullanımı bu sözleşmede bahsi geçen tüm koşulların kabul edildiği anlamına gelmektedir.


20. İPRA ENERJİ, GO CARD Müşteri Sadakat Programı uygulaması boyunca yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle sadakat kartı uygulaması devamının mümkün olmaması halinde kullanıcıların elinde bulunan kartlar kendiliğinden hükümsüz hale gelir ve bu kartlarda birikmiş puanlar silinir.


21. Kart hamili, üyeliğini iptal etmek ve Müşteri Sadakat Programı’ndan ayrılmak isterse, iptal talebini İPRA ENERJİ’ye ulaştırdığı tarihten itibaren 1 haftalık süre içerisinde birikmiş puanlarını kullanmalıdır, aksi halde bu puanlar silinecektir.


22. İPRA ENERJİ dilediği üyeliği veya kartı; bir banka, finansman kuruluşu veya başka kuruluşlara devredebilir veya başka bir programla birleştirebilir.


23. Her bir GO CARD ve İPRA ENERJİ’nin sağladığı hizmetlerin tamamı, ancak aktivasyon yaptırılan cep telefonu numarasıyla birlikte kullanılabilir.


24. Puanları harcamak ve kampanyalardan faydalanmak için formda yer alan tüm zorunlu alanların (*) doldurulması gerekmektedir.


Yukarıda 24 madde halinde belirtilen GO CARD Müşteri Sadakat Programı’na ve kart kullanımına ait tüm şartları kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.