KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


İpragaz A.Ş. ve grup şirketleri (İpra Enerji A.Ş., Yıldırım Petrol Tic. ve Nakl. A.Ş.) olarak, siz değerli tüketicilerimiz ile olan ilişkimize önem vermekte ve sizlerin gizliliğini önemsemekteyiz. İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Veri Koruma Kanunu ("KVKK") ve diğer yerel veri koruma mevzuatı uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.


Kişisel verileriniz İpragaz A.Ş. ve hizmet aldığınız ilgili grup şirketi (belgenin geri kalanında "Şirket" olarak anılacaktır) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklandığı şekilde işlenmektedir.


A. İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amaçları ve Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri


Go Card kullanıcısı olduğunuzda size sunduğumuz hizmet kapsamında kişisel verilerinizi toplamakta ve aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz;


a. Veri İşleme Amacı: Go Card Çıkarılması


İşlenen Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Plaka Numarası, Kart Numarası


İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması


b. Veri İşleme Amacı: İlgili Kişilere Yönelik Kampanya ve İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


İşlenen Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Plaka Numarası, Kart Numarası, Cinsiyet, E-Posta Adresi, Semt/İlçe/Şehir, Meslek, Öğrenim Durumu, Araç Tipi ve Kullanım Şekli


İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (1) uyarınca; İlgili kişinin açık rızasına dayanarak


c. Veri İşleme Amacı: Hukuk İşlemlerinin Takibi ve Yönetilebilmesi


İşlenen Kişisel Veriler: Hukuki İşlem Bilgileri


İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (e) uyarınca; İşlemenin hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması


B. Kişisel Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?


Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Go Card üyelik formunu basılı veya elektronik ortamda doldurarak bizimle paylaştığınızda fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmekte ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, tercih etmiş olmanız halinde, iş ortağımız olan bayilerimiz aracılığıyla da toplanabilmektedir.


C. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Alıcılar


Go Card üyelik formunu doldurarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler ile aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır. Aşağıda belirtilenlerin yanında, kişisel verileriniz bizden bu tür verileri istemeye yetkili olan düzenleyici ve denetleyici makamlara ve diğer kamu makam ve kurumlarına aktarılabilir.


a. Alıcı Grubu: Ajans


Aktarılan Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Plaka Numarası, Kart Numarası, Cinsiyet, E-Posta Adresi, Semt/İlçe/Şehir, Meslek, Öğrenim Durumu, Araç Tipi ve Kullanım Şekli


Aktarım Amacı: Pazarlama ve İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi


Aktarımın Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; İşlemenin veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması


b. Alıcı Grubu: Otomasyon Firması, Yazılım Firması


Aktarılan Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Plaka Numarası, Kart Numarası, Cinsiyet, E-Posta Adresi, Semt/İlçe/Şehir, Meslek, Öğrenim Durumu, Araç Tipi ve Kullanım Şekli


Aktarım Amacı: Sadakat Kartı Sistemine İlişkin Destek Alınması


Aktarımın Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; İşlemenin veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması


c. Alıcı Grubu: Veri Merkezi Hizmet Sağlayıcı


Aktarılan Kişisel Veriler: Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Plaka Numarası, Kart Numarası, Cinsiyet, E-Posta Adresi, Semt/İlçe/Şehir, Meslek, Öğrenim Durumu, Araç Tipi ve Kullanım Şekli


Aktarım Amacı: Şirket'in Sunucularının Barındırılmasına ve Yedeklenmesine İlişkin Hizmet Alması


Aktarımın Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; İşlemenin veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması


d. Alıcı Grubu: Hukuk Bürosu


Aktarılan Kişisel Veriler: Hukuki İşlem Bilgileri


Aktarım Amacı: Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesinde Danışmanlık Hizmetlerinin Alınabilmesi


Aktarımın Hukuki Sebebi: KVKK Madde 5 (2) (e) uyarınca; İşlemenin hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması


D. Kişisel Verilerinizin Korunması Hususunda Haklarınız Nelerdir?


Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca Şirket'e müracaat edebilirsiniz. Gizlilik haklarınızı kullanmak için aşağıdaki irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Göndereceğiniz e-postanın ya da zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazmanızı rica ederiz:


a. e-posta: etikveuyum@ipragaz.com.tr (daha önce Şirket'e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığıyla);
b. kayıtlı e-posta: ipragaz@hs03.kep.tr
c. yazılı olarak: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi C2 Blok No:2 A/25 (Kat: 21 -24) 34758 ATAŞEHİR/İSTANBUL


Saygılarımızla,
İpragaz Şirketleri